Světový týden respektu k porodu vyhlašuje každoročně AFAR – Frankofonní aliance za respektovaný porod. V jeho rámci se již od roku 2006 koná informační festival pro nastávající rodiče. Za jeho uspořádáním stojí Hnutí za aktivní mateřství, řada spolupracujících organizací, mateřská centra a desítky dobrovolníků.

Jedná se o sedmidenní maraton přednášek, diskusí, filmových projekcí a workshopů na téma porod, těhotenství, péče o děti a ekologie. Součástí festivalu je vzdělávací expozice porodních pomůcek a také expozice s názvem Homo ecologicus, která představuje přírodě i člověku šetrné prostředky použitelné v těhotenství, při porodu a v péči o děti. Velkému zájmu se těší vzdělávací program pro žáky/žákyně ZŠ a studentky/studenty SŠ.

Jde o událost s celorepublikovým dosahem, v mnoha městech Čech, Moravy a Slezska se v návaznosti na pražský festival konají menší akce, přednášky, besedy a setkání. Mladá Boleslav se připojila v roce 2015.

Cílem je upozornit na celospolečenský dosah fenoménu porodu a napomoci prosazování nejnovějších výsledků vědeckých výzkumů do porodnické praxe.

.

MAPA všech akcí v rámci celé ČR

Centrální stránky Světového týdne respektu k porodu